Tag: อาหารเสริม


วิธีการรับประทานอาหารเสริมอย่างถูกต้องห่างไกลโรคตับอักเสบ

อาหารเสริม

อาหารเสริม

อาหารเสริมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพและอยากดูแลตนเอง อาหารเสริมนั้นมีหลากลหายรูปแบบให้เลือกแล้วแต่ความต้องการของร่างกาย มีทั้งอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และอาหารเสริมเพื่อความงาม ทั้งนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณนั้นต้องการแบบไหน แต่การรับประทานอาหารเสริมแบบผิดวิธีอาจทำให้คุณเสี่ยงเป็นโรคตับอักเสบได้ ซึ่งใครๆ ก็ไม่อยากเจอ

 1. รับประทานอาหารเสริมตามฉลากคำแนะนำข้างผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรับประทาน
 2. ไม่จำเป็นต้องทานหลายๆตัว หากมีคุณสมบัติเดียวกัน
 3. รับประทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน เพราะอาหารเสริมบางตัวต้องรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานกว่าจะเห็นผล
 4. ตรวจสอบความจำเป็นก่อนที่จะรับประทานว่าร่างกายของคุณนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารเสริมชนิดนี้หรือไม่ เพื่อที่จะได้อาหารเสริมที่เหมาะสมกับร่างกายของเราอย่างแท้จริง และลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป
 5. สามารถหยุดทานได้หากอาการดีขึ้นแล้ว หากรับประทานอาหารเสริมจนอาการดีขึ้นหรือได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว สามารถหยุดรับประทานได้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปนั่นเอง
 6. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนรับประทานทุกครั้ง เช่น แพทย์ เภสัชกร เพื่อปรึกษาให้เข้าใจถึงความจำเป็นและวิธีการรับประทานที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อร่างกาย

อย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารเสริมทั้งอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และอาหารเสริมเพื่อความงาม ควรรับประทานในปริมาณที่พอดีและเว้นระยะตามสมควรที่กำหนดเอาไว้ เพื่อสุขภาพร่างกายของคุณเอง ครั้งหน้าเราจะนำเอาความรู้ด้านใดมาแนะนำกันอีกต้องติดตาม

ข้อควรรู้!! อาหารเสริมกินอย่างไรให้ได้ผลชัดเจน

อาหารเสริม

อาหารเสริม

ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี สภาพอากาศ รวมไปถึงการใช้ชีวิต ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันอย่างเห็นได้ชัด คนส่วนใหญ่จึงเริ่มที่จะหันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวกันมากขึ้น ซึ่งวิธีการดูแลตนเองของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป โดยที่บางคนเลือกที่จะใช้อาหารเสริมเข้ามาดูแลสุขภาพ ว่าแต่อาหารเสริมกินอย่างไรให้ได้ผลชัดเจนนั้นคือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้

 1. รับประทานอาหารเสริมให้ตรงเวลาจะดีที่สุด
 • ควรทานก่อนอาหารอย่างน้อย 30 นาที
 • ควรทานพร้อมอาหารทันที
 • ควรทานหลังอาหารทันและไม่ควรเกิน 15 นาที
 1. ควรรับประทานอาหารเสริมอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรทานบ้างหยุดบ้าง เพราะจะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และอาหารเสริมบางตัวหากไม่รับประทานติดต่อกันอาจไม่ได้ผลเลยก็มี
 2. อาหารเสริมต้องมีใบรับรอง หรือจะต้องผ่าน อย. มีการรับรองอย่างถูกต้องว่าปลอดภัยต่อร่างกาย เพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้ออาหารเสริมมารับประทานควรตรวจสอบดูในส่วนตรงนี้ด้วย
 3. ซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น โรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา ไม่ควรซื้ออาหารเสริมผ่านทางช่องทางที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ เช่น โลกออนไลน์ เพราะมีความเสี่ยงที่จะได้สินค้าปลอมลอกเลียนแบบ และอาจส่งผลเสียอันตรายต่อร่างกายได้

การรับประทานอาหารเสริมให้ตรงกับข้อแนะนำข้างต้นจะช่วยทำให้คุณได้รับประโยชน์จากอาหารเสริมอย่างเต็มที่ และไม่ทำให้เงินที่คุณลงทุนไปนั้นเสียเปล่าอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามควรจะต้องเลือกอาหารเสริมให้เหมาะสมกับความตอ้งการของร่างกาย เพื่อประโยชน์สูงสุด