วิธีการรับประทานอาหารเสริมอย่างถูกต้องห่างไกลโรคตับอักเสบ

อาหารเสริม

อาหารเสริม

อาหารเสริมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพและอยากดูแลตนเอง อาหารเสริมนั้นมีหลากลหายรูปแบบให้เลือกแล้วแต่ความต้องการของร่างกาย มีทั้งอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และอาหารเสริมเพื่อความงาม ทั้งนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณนั้นต้องการแบบไหน แต่การรับประทานอาหารเสริมแบบผิดวิธีอาจทำให้คุณเสี่ยงเป็นโรคตับอักเสบได้ ซึ่งใครๆ ก็ไม่อยากเจอ

  1. รับประทานอาหารเสริมตามฉลากคำแนะนำข้างผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรับประทาน
  2. ไม่จำเป็นต้องทานหลายๆตัว หากมีคุณสมบัติเดียวกัน
  3. รับประทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน เพราะอาหารเสริมบางตัวต้องรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานกว่าจะเห็นผล
  4. ตรวจสอบความจำเป็นก่อนที่จะรับประทานว่าร่างกายของคุณนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารเสริมชนิดนี้หรือไม่ เพื่อที่จะได้อาหารเสริมที่เหมาะสมกับร่างกายของเราอย่างแท้จริง และลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป
  5. สามารถหยุดทานได้หากอาการดีขึ้นแล้ว หากรับประทานอาหารเสริมจนอาการดีขึ้นหรือได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว สามารถหยุดรับประทานได้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปนั่นเอง
  6. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนรับประทานทุกครั้ง เช่น แพทย์ เภสัชกร เพื่อปรึกษาให้เข้าใจถึงความจำเป็นและวิธีการรับประทานที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อร่างกาย

อย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารเสริมทั้งอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และอาหารเสริมเพื่อความงาม ควรรับประทานในปริมาณที่พอดีและเว้นระยะตามสมควรที่กำหนดเอาไว้ เพื่อสุขภาพร่างกายของคุณเอง ครั้งหน้าเราจะนำเอาความรู้ด้านใดมาแนะนำกันอีกต้องติดตาม