ข้อควรรู้!! อาหารเสริมกินอย่างไรให้ได้ผลชัดเจน

อาหารเสริม

อาหารเสริม

ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี สภาพอากาศ รวมไปถึงการใช้ชีวิต ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันอย่างเห็นได้ชัด คนส่วนใหญ่จึงเริ่มที่จะหันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวกันมากขึ้น ซึ่งวิธีการดูแลตนเองของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป โดยที่บางคนเลือกที่จะใช้อาหารเสริมเข้ามาดูแลสุขภาพ ว่าแต่อาหารเสริมกินอย่างไรให้ได้ผลชัดเจนนั้นคือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้

  1. รับประทานอาหารเสริมให้ตรงเวลาจะดีที่สุด
  • ควรทานก่อนอาหารอย่างน้อย 30 นาที
  • ควรทานพร้อมอาหารทันที
  • ควรทานหลังอาหารทันและไม่ควรเกิน 15 นาที
  1. ควรรับประทานอาหารเสริมอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรทานบ้างหยุดบ้าง เพราะจะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และอาหารเสริมบางตัวหากไม่รับประทานติดต่อกันอาจไม่ได้ผลเลยก็มี
  2. อาหารเสริมต้องมีใบรับรอง หรือจะต้องผ่าน อย. มีการรับรองอย่างถูกต้องว่าปลอดภัยต่อร่างกาย เพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้ออาหารเสริมมารับประทานควรตรวจสอบดูในส่วนตรงนี้ด้วย
  3. ซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น โรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา ไม่ควรซื้ออาหารเสริมผ่านทางช่องทางที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ เช่น โลกออนไลน์ เพราะมีความเสี่ยงที่จะได้สินค้าปลอมลอกเลียนแบบ และอาจส่งผลเสียอันตรายต่อร่างกายได้

การรับประทานอาหารเสริมให้ตรงกับข้อแนะนำข้างต้นจะช่วยทำให้คุณได้รับประโยชน์จากอาหารเสริมอย่างเต็มที่ และไม่ทำให้เงินที่คุณลงทุนไปนั้นเสียเปล่าอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามควรจะต้องเลือกอาหารเสริมให้เหมาะสมกับความตอ้งการของร่างกาย เพื่อประโยชน์สูงสุด